บึงพลาญชัย สัญลักษณ์ของ จังหวัดร้อยเอ็ด

บึงพลาญชัย สัญลักษณ์ของ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเกาะกลางบึงขนาดใหญ่ สถานที่พักผ่อนของชาวร้อยเอ็ด และยังมักจะเป็นที่จัดงานเทศกาลสำคัญของจังหวัด ตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ ภายในบริเวณมี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งสักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของร้อยเอ็ด รวมไปถึงกิจกรรมให้พายเรือเล่นชมวิวกลางบึงอีกด้วยค่ะ