กู่กาสิงห์ โบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมร

กู่กาสิงห์ นี้ ตั้งอยู่ใน วัดบูรพากู่กาสิงห์ เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมร ที่มีขนาดใหญ่และยังอยู่ในสภาพดีอย่างมาก มีลวดลายสลักต่างๆ ที่สวยงดงาม ซึ่งกู่นี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมร ที่เรียกว่า บาปวน อายุราวๆ ปี พ.ศ.1560-1630 สร้างขึ้นมาก็เพื่อไว้เป็นเทวสถานอุทิศถวายแด่พระอิศวรนั่นเองค่ะ