ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลท่าม่วง โดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
*******************************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง