ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

วันที่ 14 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลท่าม่วง โดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมด้วย นายพิพิช ประเสริฐสังข์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพันศักดิ์ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองช่าง ทีมงานกองช่าง และ นวก.จัดเก็บรายได้ชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายสุรชัย กระเดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานีพลังงานชุมชนตำบลท่าม่วง ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
**********************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง