โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลท่าม่วง โดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมด้วย สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม อป.พร. ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 “สงกรานต์ปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
……………………………………..
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง