ให้การต้อนรับ นางนงลักษณ์ ชูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 1 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลท่าม่วง โดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิฑูร บุญละคร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง ให้การต้อนรับ นางนงลักษณ์ ชูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และนายพิสิษฐ์ เวียงสิมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่เทศบาลตำบลท่าม่วง
***********************************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง