ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ

วันที่ 9 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลท่าม่วง โดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ ว่าที่ รต.วิฑูร บุญละคร ปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ ในการประชุมฝ่ายปกครองตำบลท่าม่วง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง
**********************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง