ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิฑูร บุญละคร ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางมาให้ความรู้ในการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับประชาชนตำบลท่าม่วง ณ หอประชุม อาคาร 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าม่วง
***************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง