เปิดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 21 มีนาคม 2565
นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดโดย งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าม่วง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปาริชาติ อาษาธง อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและเยาวชน และคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าม่วง ณ หอประชุมอาคาร 80 พรรษา
*************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง