โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 “การทำขนมนางเล็ด”

วันที่ 30 มีนาคม 2565
นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชน” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสิมหนองแดง