ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลท่าม่วง กิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพ เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี

วันที่ 30 มีนาคม 2565
นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง จัดการฝึกอบรมงานกู้ชีพกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมออกบริการพี่น้องตำบลท่าม่วง และพื้นที่ข้างเคียง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โทร 1669 หรือ 043 665 020 ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/ThesbalThamuang101/?__cft__[0]=AZVQnmc4pptIVwxN5NZK2pWaARD2r8d2W8-sJgX0vltCLDtmvPDEb991KwG6rR48lfQp-JOLvBe00gl8F4xVQOCkKickgXQ-MLPtjZ4WljQ1jr4Y70DlBGc3NzkCnD6UlA5sQ4SSOGE_qZQqS70GQIsI6sMGXqFZ8Iz5npwniivnecCG7RXQsJKwicxW-GvVcS44RX5kXTHlEGB3RGg1GGfB&__tn__=-UC%2CP-R