รถกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าม่วง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โทร 1669 หรือ 043 665 020 ตลอด 24 ชั่วโมง

รถกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าม่วง พร้อมออกให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลท่าม่วง และพื้นที่ข้างเคียง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โทร 1669 หรือ 043 665 020 ตลอด 24 ชั่วโมง