ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานทต.ท่