เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลท่าม่วง นำโดยนายนิมิตร สุทธิประภา คณะผุ้บริหาร พนักงาน คณะสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลท่าม่วง เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยจัดตั้งจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และเป็นจุดพักรถสำหรับผู้เดินทาง
🚘ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และปลอดภัยจากโควิด19😷
*********************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง