ประกาศรายชื่อผู้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนบ้านท่าม่วง