ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดถนนบ้านท่าม่วง-บ้านธวัชดินแดงและท่าม่วง-ดอนกอก

แจ้งประชาสัมพันธ์

ปิดถนนสายบ้านท่าม่วงถึงบ้านธวัชดินแดง และบ้านท่าม่วงถึงบ้านดอนกอก เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่สูง เกรงจะเกิดอันตราย โปรดหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นบ้านท่าม่วง-บ้านดงกลาง เหล่าแขม แทน เพื่อความปลอดภัย