ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสิม-ม.10