การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566