โครงการอบรมสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของพืขสมุนไพรพื้นบ้าน และเพื่อให้ประชาชนมีการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นในการรักษาโรคอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้น ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด