โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายนิมิตร สุทธิประภา  นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง และเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางกาย และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ข้อติด น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด