โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 “การทำขนมดอกจอก”

วันที่ 31 มีนาคม 2565

นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชน” “การทำขนมดอกจอก” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ บ้านดอนหาด ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด