โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีเสลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

นายนิมิตร สุทธิประภา  นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีเสลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ หอประชุม 80 พรรษาเทศบาลตำบลท่าม่วง  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด