การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนนำเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายนิมิตร  สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ นายชนพล  อุทุมภา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบล ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด