โครงการอบรมสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายนิมิตร สุทธิประภา  นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสมุนไพรใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุเชิงปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของพืชสมุนไพรพื้นบ้านและเพื่อให้ประชาชนมีการใช้พืชสมุนในท้องถิ่นในการรักษาโรคอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้น ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง ตำบลท่าม่วง   อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด