โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลท่าม่วงโดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน ตำบลท่าม่วง ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเสลภูมิ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง
………………………………………
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง