โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 สิงหาคม 2566
                เทศบาลตำบลท่าม่วงโดย นายนิมิตร สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชน  ณ                                 
หอประชุม 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด