โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566

นายนิมิตร สุทธิประภา  นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการช่วยเหลือกันในชุมชน ณ หอประชุม 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด