รวมภาพกิจกรรมหน่วยงาน

โครงการวิจัย:การเพิ่มขีดความสามารถทางบัญชีของคนในชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมอาชีพสู่การลดต้นทุนบัญชีในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด..